Michał Zaborowski - Biblia Pauperum - wernisaż 19 lutego

fot. Piotr Dłubak