Grażyna Auguścik i Paulinho Garcia

foto Krzysztof Pierzgalski