MADE IN POLAND

Projekt – wystawa “Made in Poland” jest wynikiem trzyletniej pracy nad cyklem obrazów przedstawiających ogrodzenia betonowe w Polsce. W tym okresie powstała także obszerna dokumentacja fotograficzna gromadząca kilkaset zdjęć, badająca pod względem wizualnym, społecznym, czy kontekstu miejsca ogrodzenia betonowe jako wszechobecne zjawisko w rodzinnym współczesnym pejzażu. Dokumentacja jest „zamknięta” w uzupełniającej projekt osobnej kwerendzie. Znajdą się w niej wypowiedzi na forach internetowych, oceny, reklamy producentów zarówno internetowe jak i realnie umieszczone w pejzażu.

Projekt “Made in Poland” ma swoją genezę w cyklu obrazów zatytułowanych „2015” , pokazanym w Galerii „Wystawa” w Warszawie w maju 2015r. W kwietniu 2016r. miał miejsce kolejny pokaz w Galerii Instytutu Sztuki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i miał już nazwę „Made in Poland”. Po wielu dyskusjach, wielorakich interpretacjach i skrajnych opiniach podjąłem decyzję o kontynuacji i rozszerzeniu projektu.

Intensywne rejestrowanie faktu, jakim są betonowe ogrodzenia w pejzażu i przestrzeni publicznej, pozwoliło mi na użycie ich jako spoiwa obecnej wystawy. Po 25 latach obrazowana w malarstwie natury, śladu człowieka w pejzażu, zakłócam ten proces. Dominanta, skala i powszechna obecność w naturze betonowych ogrodzeń sprawia, że te stają się wyznacznikami innej przestrzeni, innego estetycznego odbioru pejzażu. Są śladami i wzorami współczesności. Stały się tabloidem, światkiem obecnych zdarzeń. Spełniają ukryte marzenia swoich właścicieli, zachęcają kolejnych do prowadzenia takiego biznesu. Betonowe ogrodzenia są dumą i wygodą posiadaczy, rozczarowaniem.