Anna Bujak - Trzecia natura

Anna Bujak
Trzecia natura

Tytułowa Trzecia natura to utopijny triumf przyrody, która zwalczyła ingerencję człowieka, wchłonęła ludzkie modyfikacje i stała się rozszerzoną niemal świadomą wersją samej siebie.

Człowiecze fascynacje, wyobrażenia, złudzenia dotyczące kontaktu ze światem przyrody, są nieustająco aktualne, tak jak aktualna jest dynamika ludzkich relacji z naturą.

Po licznych cywilizacyjnych ingerencjach w naturę powstała koncepcja „natury zerowej”. To marzenie o powszechnym przywróceniu przyrodzie jej pierwotnej dzikości, rozwijającej się poza ludzką egzystencją. To idealistyczne marzenie jest odpowiedzią na tęsknotę za mitycznym powrotem do raju.

„Druga natura” w odróżnieniu od „pierwszej”, istniejącej bez ludzkiej ingerencji – jest nową naturą, podbitą i eksploatowaną przez człowieka. W zamierzeniu ulepszona, czasami objawiająca swoje drugie „wynaturzone” oblicze stała się realną podwaliną „trzeciej natury”.

Na wystawę składają się obiekty przestrzenne oraz cykle kolaży i fotomontaży.

Projekt plakatu Piotr Olejarz