List do Bagdana Zdrojewskiego


Szanowny Pan
BOGDAN ZDROJEWSKI


Dotarła do mnie kopia listu Pana Ministra do Prezydenta Częstochowy.
Pragnę wyjaśnić jedną rzecz. W liście pisze Pan Minister bowiem, że wyraża Pan Minister "nadzieję, że niezależnie od formy współpracy działania na rzecz częstochowskiej Zachęty będą skutkowały rozwojem instytucji".
Otóż ciesząc się, że być może jakieś formy pomocy ze strony wymienionych urzędów zaistnieją, pragnę sprostować nieporozumienie jakie ma tutaj miejsce, gdyż nie jesteśmy żadną instytucją, a utrzymujemy się tylko i wyłącznie z pomocy sponsorów, która w tym czasie jak nam zapowiedziano wygaśnie.


Piotr Głowacki
Prezes Zachęty w Częstochowie