Z ostatniej chwili

Jeżeli do 15 lipca nie będziemy mieli dopływu pieniędzy musimy zakończyć działalność Zachęty.