Z OSTATNIEJ CHWILI

http://www.rozpondek.pl/?n=125

Zachęta Centrum Nowoczesności w Częstochowie

Poseł Halina Rozpondek skierowała do Bogdana Zdrojewskiego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Interpelację w sprawie powołania instytucji kultury – Zachęta Centrum Nowoczesności w Częstochowie


Szanowny Panie Ministrze !

Dostrzegając wartość działań w zakresie kultury, które realizuje Regionalne Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Częstochowie, pragnę wesprzeć ideę utworzenia narodowej instytucji kultury na istniejącej i sprawdzającej się w swojej działalności bazie Galerii Konduktorownia, prowadzonej przez Regionalne Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Częstochowie.
Z takimi wnioskami wystąpiło już wcześniej do Pana Ministra Regionalne Stowarzyszenie Zachęta Sztuk Pięknych w Częstochowie oraz Prezydent Miasta Częstochowy.
Dotychczasowy dorobek działającego już od 2005 roku, powstałego w oparciu o projekt "Znaki Czasu", Regionalnego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Częstochowie jest znakomity. Towarzystwo zgromadziło kolekcję sztuki nowoczesnej, inicjuje i prowadzi cały szereg wystaw sztuk plastycznych, jak i działań interdyscyplinarnych. Stworzyło przestrzeń, w której spotykają się artyści różnych dyscyplin i poglądów. Towarzystwo prowadzi również szeroką i niestandardową działalność edukacyjną.
Działanie Towarzystwa znajduje uznanie w licznych recenzjach i publikacjach pism poświęconych sztuce oraz w opinii wybitnych twórców polskiej kultury.
Towarzystwo potrafi dla swoich idei pozyskiwać środki finansowe i dobra materialne. Przez trzy lata funkcjonowania członkowie uzyskali na swoją działalność prawie 550 tysięcy złotych ze składanych aplikacji oraz od sponsorów. Staraniem Towarzystwa przywrócony został z ruiny i oddany do użytkowania zabytkowy budynek, który służy dzisiaj jako przestrzeń do działań artystycznych, i jest siedzibą Towarzystwa. W budynku tym, przekazanym przez samorząd Częstochowy dla Towarzystwa, w sierpniu 2007 roku Towarzystwo uruchomiło Galerię Konduktorownia, w której przez niecały rok działalności miało miejsce 30 wydarzeń artystycznych, a wśród nich Triennale Sztuki Najnowszej.
Działalność Galerii Konduktorownia znajduje również wsparcie samorządu miejskiego, lecz miasto na działania w zakresie kultury realizowane przez organizacje pozarządowe przeznaczyło 300 000 złotych w budżecie roku 2008, które zostały rozdzielone pomiędzy 37 beneficjentów. Środki te są zatem znacząco skromne.
Towarzystwo posiada dobrą bazę dla swojej działalności, prowadzi ją w sposób znakomity i dynamiczny, posiada umiejętność zdobywania środków finansowych na realizowane projekty i wykazuje tendencje rozwojowe zaspokajając potrzeby zarówno środowiska artystycznego, jak i odbiorców kultury. Dla dalszego utrzymania i rozwoju prowadzonej działalności obecne ramy organizacyjne, w których funkcjonuje przestają być wystarczające.
By móc w pełni wykorzystać istniejący potencjał i możliwości Galerii skierowane zostały do Pana Ministra wnioski o utworzenie narodowej instytucji kultury, wspieranej także (jak to zapewniał Prezydent w swoim piśmie) przez samorząd częstochowski. Działania Towarzystwa potwierdzają w pełni jego możliwości kierowania taką instytucją. A powstanie w Częstochowie narodowej instytucji będzie dla miasta i regionu niezwykle cenne i wartościowe.
Gorąco proszę Pana Ministra o wsparcie tego projektu.


Halina Rozpondek

Warszawa, dnia 22 lipca 2008 roku