Aukcja

Regionalne Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych
w Częstochowie
zaprasza na
Wielką Aukcję Obrazów
pod hasłem "Ratujmy Konduktorownię!"

sobota,13 grudnia, 2008, godz.17.00
Aukcję prowadzi Janusz Janina Iwański

całkowity dochód zostanie przeznaczony na rzecz Konduktorowni-Zachęty

Podczas aukcji licytowane będą prace następujących artystów:

Edwarda Dwurnik

Bogny Gniazdowskiej

Mikołaja Kasprzyka

Artura Przebindowskiego

Agnieszki Półroli

Beaty Bebel-Karankiewicz

Joli Jastrząb

Joanny Jeżewskiej-Desperak

Altei Leszczyńskiej

Klaudii Rabendy

Małgorzaty Stępniak

Sylwi Szafert

Moniki Wejcman

Piotra Dłubaka

Andrzeja Desperaka

Janusza Rafała Głowackiego

Jarosława Jaksendera

Piotra Kanieckiego

Włodzimierza Karankiewicza

Łukasza Kolmana

Jacka Łydżby

Adama Maruszczyka

Dariusza Pali

Mariana Panka

Jacka Pałuchy

Szymona Parafiniaka

Adama Patrzyka

aukcja wybitnych dzieł sztuki, które na ten cel przekazują nam najwybitniejsi artyści częstochowscy i polscy.

Godzina 17
13 grudnia
konduktorownia uratowana!

zapraszam do kupowania po okazyjnych cenach

organizuje Gosia Stępniak [da radę!!] 603 745 535
pomaga Szymon Parafiniak

DO ZAKUPIONYCH DZIEŁ DOŁĄCZYMY LIST POTWIERDZAJĄCY ZAKUP WRAZ Z CERTYFIKATEM NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI i WARTOŚCI ARTYSTYCZNEJ i RYNKOWEJ

Image