Zachęta w Częstochowie

Zachęta w Częstochowie jest stowarzyszeniem skupiającym ludzi twórczych wszystkich dziedzin i dyscyplin kulturalnych i artystycznych

Tym samym nasz profil ma charakter wielodyscyplinarny I wielokulturowy.

Wiodącym obszarem naszej działalności są sztuki plastyczne.

Tworzymy Kolekcję Sztuki Współczesnej, do której zakupujemy dzieła najlepszych malarzy polskich nurty głównego - mainstream'owego.

Zależy nam na zapewnieniu Częstochowie kontaktu z najnowszymi dziedzinami artystycznymi. Stąd realizujemy Triennale Sztuki Najnowszej. Po raz pierwszy odbyło się ono latem 2008.

Ponieważ jesteśmy regionalnym ośrodkiem zajmujemy się też upowszechnianiem działalności artystycznej częstochowskiego środowiska kulturalnego.

Pokazujemy sztukę żydowską. Dotychczasowe realizacje to wystawy Miry Żelechower-Aleksiun i Nili Epstein (Izrael).

Dopuszczamy jak to ma precedensy w sztuce wystawy malarzy naiwnych i amatorów, stawiając im jednak wymóg edukacji.

Zależy nam, by w przyszłości móc realizować poważne kuratorskie prezentacje sztuki światowej.
Jesteśmy zarejestrowani od czerwca 2005.

Od 16 lipca 2007 dysponujemy wspaniałym obiektem, wyremontowaną Konduktorownią, jedynym obiektem pozostałym po dworcu należącym do linii Wiedeńsko-Warszawskiej.

Konduktorownia ma 200 metrów kwadratowych powierzchni wystawienniczej.

Wcześniej organizowaliśmy wystawy w innych miejscach.

Zrobiliśmy łącznie blisko 100 imprez w tym koncerty i spektakle teatralne, w 19 miejscach. W tym także w listopadzie 2007 w Altenkunstadt i w kwietniu 2008 w Grazu.

Do wystawy pierwszej transzy zakupów do Kolekcji urządzonej w maju 2006 w nowo odrestaurowanym wtedy ratuszu (Muzeum Częstochowskie) wydaliśmy katalog. A na rok 2007 Kalendarz. Obrazy Kolekcji pokazywaliśmy w Oliwie, Częstochowie, Legnicy i Płocku.

Organizujemy spotkania autorskie. Prowadzimy działalność wydawniczą: katalogi, plakaty i tomiki poezji.

Chcemy nadać Zachęcie rangę ważnego ośrodka myśli i praktyki sztuki najnowszej. Stąd pozostajemy w kontakcie z przedstawicielami prasy fachowej, artystami i teoretykami, by organizować wykłady, panele dyskusyjne i seminaria dotyczące idei sztuki.

Jesienią 2008 wycofał się nasz strategiczny sponsor. Nie mamy zapewnionego dalszego bieżącego - jak to się dotychczas odbywało - finansowania. Czeka nas zaprzestanie działalności.

By móc prowadzić w przyszłości działalność kulturalną organizowaną, w zdecydowanej większości, społecznym nakładem pracy członków - potrzebujemy sponsorów.

Działamy poza dotacjami establishmentu, nie jesteśmy instytucją budżetową.

Nasze działania wynikają z przekonania o ciągłej - w polskich warunkach - aktualności społecznikowskich ambicji i potrzeb pracy organicznej u podstaw. Stąd też jeżeli coś nas spotyka ze strony establishmentu to nie są to jakiekolwiek przejawy przychylności.
Wstęp na wystawy i większość imprez jest bezpłatny.

By uczestniczyć w naszych wernisażach wystarczy chcieć i po prostu przyjść!

Zapewniamy co najmniej dobry poziom.

***ZAPRASZAMY*!*!*!

www.konduktorownia.eu