Sponsorzy

Zakup sprzętu elektronicznego zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zakupy dzieł sztuki i inne dotacje celowe zrealizowane z środków:
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Urządu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
Gminy Częstochowa - Urząd Miasta Częstochowy