Dla sponsorów

Deklaracja członkowska

wtorek, 16 czerwca 2009 19:43

Image
Częstochowa, dnia


Proszę o przyjęcie mnie do Regionalnego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Częstochowie, w którym będę aktywnie działał na rzecz realizacji celów jego Statutu

podopis

...........................................................
adres:
podpisy członków wprowadzających

.................................................Zarząd Regionalnego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Częstochowie na

zebraniu w dniu.........................postanowił przyjąć do grona członków Zachęty w

Częstochowie................................


podpisy członków Zarządu;

...............................................

................................................

.................................................

numer w Krajowym Rejestrze Sądowym 0000237123 data wpisu lub rejestracji 28 czerwiec 2005
NIP 9491956740 REGON 240123596
Al. Jerozolimskie 123 A 02-017 Warszawa
 

Mecenat i sponsoring

wtorek, 18 listopada 2008 18:00

Kultura się nie utrzyma bez wsparcia z zewnątrz


Powstawanie i oferowanie dóbr kultury przyczynia się do tworzenia dobra wspólnego oraz podnosi kulturę organizacyjną twojej firmy.

Więcej: Mecenat i sponsoring