CZ_2013

Dziękujemy Marcinowi Szpądrowskiemu za udostępnienie zdjęć.